Over de historie

De geschiedenis van Vriezenveen begint in de 14e eeuw. De streek ten noorden van Almelo heette toen nog het Almelervene, een woeste en moeilijk begaanbare omgeving. De eerste kolonisten kwamen in 1323 uit Holland, waarna de Friezen na 1350 zich in grote getale bij hen vestigden. Bij de privilege-gebrief van 1364 geeft de Heer van Almelo de ‘Vrije Vriezen’ onder voorwaarden van pacht het recht om het veengebied tussen de ‘Wederder wueste ende Bavesbeke’ te ontginnen. Na enkele verplaatsingen ontstond het dorp Vriezenveen op een zandrug, waar het nu ligt. Door deze activiteiten ontstond een karakteristieke lintbebouwing met als resultaat: een dorpsstraat met een lengte van bijna 6 km. De primitieve nederzetting van kolonisten is in ruim zes eeuwen uitgegroeid tot een moderne, veelzijdige gemeente.

1720 – 1917

De inwoners van Vriezenveen (Rusluie) dreven een levendige handel met Sint-Petersburg in de periode 1720-1917. In de loop der tijd werden er door de verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dvor. Hoewel men zich een vaste plek wist te verwerven in de stad aan de Neva keerden veel Vriezenveners uiteindelijk toch weer terug naar het moederdorp.

winkelen-in-vriezenveen-historie-1
winkelen-in-vriezenveen-historie-2

16-05-1905

Op 16 mei 1905 was er een grote brand in Vriezenveen. Na de brand kwamen Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik de inwoners van Vriezenveen persoonlijk een hart onder de riem steken. Zij deden daarbij een persoonlijke gift van liefst duizend gulden bestemd voor de wederopbouw. De brand werd in 2005 herdacht met een optocht van historische brandweervoertuigen.

15-11-1944

In de Tweede Wereldoorlog pleegde Vriezenvener Derk Smoes de grootste bankroof, welke ooit in Nederland heeft plaatsgevonden.

Op woensdag 15 november 1944 pleegt het verzet een spectaculaire overval op het filiaal van de Nederlandsche Bank in Almelo. Onder het oog van de Duitsers wordt een bedrag van 46.150.000 gulden buit gemaakt. Het geld was bestemd om de snel slinkende stakingskas ter ondersteuning van de vele ondergedoken spoorwegmensen te spekken.

De spectaculaire bankroof haalde in die dagen de wereldpers, maar voor de verzetstrijders was het simpelweg een manier om aan geld te komen. Door een dom toeval konden de overvallers al enkele dagen na de overval worden aangehouden. Deze heldendaad, die Derk Smoes en sommige van zijn deelgenoten later het leven kostte, gaat echter de geschiedenis in als een groot heldhaftig feit.

winkelen-in-vriezenveen-historie-3
winkelen-in-vriezenveen-historie-4

Historisch Museum Vriezenveen

Maak kennis met unieke geschiedenis. Breng een bezoek aan het Historisch Museum van Vriezenveen en leer meer over de handel en pioniersgeest van de Rusluie, Textielnijverheid en de eeuwenoude dorpsgeschiedenis. In het museum ziet U originele documenten, voorwerpen en een prachtige collectie textielmachines.